it Almamellék Község weboldala

Hibás objektum

    Magyarfalu program - Útfelújítás (Pályázatok)

Almamellék Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázott forrásból sikeresen felújította erősen leromlott úthálózatának egy részét. Fejlesztéssel érintett útszakasz a község Petőfi terén húzódó 126 és 010 helyrajzi számú szakasz.
Ha tetszik oszd meg: Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Az aszfaltozott útburkolaton az elmúlt években kátyúk jelentek meg, néhol a pályaszerkezet megsüllyedt. A felületet több helyen javítani kellett. Mivel a burkolat leromlott állapotú, ezért az utak felületének aszfaltozása szükségszerűvé vált, melyet jelen konstrukcióban sikerült véghez vinni.

A Közbeszerzési törvény hatálya alá nem eső egyszerű beszerzési eljárást folytattunk le, melyből a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozóval kötöttünk szerződést. A megkötött Vállalkozói szerződés értelmében az útfelújítás időben elkezdődött, a vállalt feladatok határidőre teljesítve lettek.

A megvalósult fejlesztés társadalmi jelentősége, hatása kiemelkedő, hiszen az útfelújítás a település kegyeleti helyének megközelítését szolgálja, valamint a lakosság körében nagyon jelentős mezőgazdasági munkavégzést könnyíti meg, ezáltal egyértelműen a lakosság életkörülményeinek javítását eredményezi.

A projekt keretében vállalt 1693 m3 felújítandó útfelület korszerűvé tétele megtörtént, egyéb a projekt keretében vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. A pénzügyi elszámolás során benyújtottunk minden olyan alátámasztó dokumentumot, mellyel igazolható, hogy a vállalt fejlesztés teljes egészében megvalósult.

A felújítás keretében műszaki ellenőrt bíztunk meg az elvégzendő munkák esetleges műszaki és minőségi kifogások érvényesítése végett, de erre nem került sor. A pályázati kiírásnak megfelelő, a nyilvánosságra vonatkozó kritériumoknak megfeleltünk, a projektbe bevont pályázatíró céggel mindvégig együttműködtünk.

A pályázat a projekt keretében meghozott környezettudatossági intézkedések maximális betartásával került megvalósításra, az elkészült útszakasz fenntartása, minőségének megóvása Önkormányzatunk feladata.

Kelt: Almamellék, 2020. 12.08.

 
 
 
 
 
 

További pályázatok a környéken