Pályázat

Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00039
Szerződött támogatás összege: 249 693 630 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.

A Szigetvár Város Önkormányzat 2018. februárjában 249,69 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térsége” című pályázat kiíráson. A 249,69 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül a Szigetvári járás 7 településén egy komplex program valósul meg, amely csökkenti a társadalmi hátrányokat, javítja a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, gyarapítja a helyi tudástőkét. A fejlesztés segíti az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátítását, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék, Kétújfalu) az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
  • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
  • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

A kivitelezés 2018. júniusában kezdődött meg és 2019. júliusában került sor az épület műszaki átadás-átvételére.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály  Marton-Fekete Csilla osztályvezető, Tel: 06/73514-324;  e-mail: muszaki@szigetvar.hu.