it Almamellék Község weboldala

Látnivalóink

Magyarfalu program - Útfelújítás (Pályázatok)
Almamellék Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázott forrásból sikeresen felújította erősen leromlott úthálózatának egy részét. Fejlesztéssel érintett útszakasz a község Petőfi terén húzódó 126 és 010 helyrajzi számú szakasz.
Almamellék csapadékvíz rendezése, záportározók építése (Pályázatok)
A tervezett vízrendezési projekt Almamellék településre irányul. A település célja a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő csapadékvíz-elvezetés megvalósítása, fenntartása a település közigazgatási területén. A beruházás megvalósulása esetén biztonságosan megoldódik a csapadékvíz elvezetése nagyobb intenzitású csapadékok esetén is. Megszűnik az ingatlanok elöntésének veszélye és a közutak sárral, iszappal történő elárasztása, ami közlekedésbiztonsági szempontból is igen kedvező.