Hibás objektum

    Mini Bölcsöde (Iskola, óvoda)

Almamellék Község Önkormányzata 25 millió forintot nyert egy a mikrotérséget (Almemellék, Ibafa, Csebény, Horváthertelend) kiszolgáló, 7 férőhelyes mini bölcsöde kialakítására
Ha tetszik oszd meg: Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz
 

Pályázó neve: Almamellék Községi Önkormányzat
Projekt megnevezése: Mini bölcsőde kialakítása Almamelléken

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019
Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Almamellék
Megítélt összeg:
25 674 278.- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 89 - ERFA
Projekt összköltség:
25 674 278.- HUF

Projekt befejezési dátuma: 2019.10.31.

Projekt összefoglalása: 

A településen és közvetlen környezetében jelenleg nincsen bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézmény. A tervezett mini bölcsőde fenntartója Almamellék Község Önkormányzata lesz. A szolgálatás ellátási területe Almamellék, Ibafa, Horváthertelend, Csebény. A bölcsödének helyt adó épület tulajdonosa 1/1 hányadban: Almamellék Község Önkormányzata.

A projekt célja: 1 db új mini bölcsőde kialakítása, 7 új bölcsődei férőhely létesítése, új szolgáltatás biztosítása a településen és környezetében A bölcsődei szolgáltatás megteremtésével a célcsoport tagjainak pszicho-szociálisan érett, önálló, harmonikus személyiség megalapozása. Az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt került megtervezésre.

Önállóan támogatható tevékenységek közül az infrastrukturális fejlesztés része új férőhelyek kialakítása (7 férőhely), új szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése (1 mini bölcsőde), a meglévő épület bővítése, átalakítása, felújítása. Az eszközbeszerzés tekintetében releváns a bútorok és egyéb berendezési tárgyak eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzése, valamint az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése a nevelési munkához kapcsolódóan. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közé tartozik az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések, a nyilvánosság biztosítása. A választható tevékenységek: melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás, megújuló energiaforrások kialakítása.

A tervezett átalakítás, felújítás célja MINI BÖLCSŐDE létrehozása, amely teret biztosít a térségben élő 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátásának. Az épület projekt előtti állapota funkcionálisan nem megfelelő. A jelenleg tervezett átalakítási, korszerűsítési munkák szükségesek, hogy a jogszabályoknak megfelelően elláthassa a bölcsőde igényeit. A felújítás során szükséges az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, vizesblokk kialakítása, épület belső felújítása, korszerűsítése fűtés korszerűsítése, energiahatékony világítási rendszer kialakítása, megújuló energia használata, akadálymentes közlekedés biztosítása. A tervezett átalakítási, korszerűsítési tevékenységek a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

A projekt célja a gyerekek pszicho-szociálisan érett, önálló, harmonikus személyiségének megalapozása. Az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve venne részt a gyermekek nevelésében, gondozásában. De szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedni kell a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.

A kivitelezés 2018. júniusában kezdődött meg és 2019. júliusában került sor az épület műszaki átadás-átvételére. A projekt keretén belül új mini bölcsőde kialakítása, 7 új bölcsődei férőhely létesítése, új szolgáltatás biztosítása valósult meg a településen.

 

Képtár


minibolcsi
 
 

További iskolák, óvodák a környéken